Disclaimer Mondkapje Fashion

 

Het mondkapje dat wij maken is niet CE gecertificeerd en wordt niet onder een NEN of ISO norm geproduceerd.

De mondkapjes van mondkapjesdenhaag.nl voldoen nadrukkelijk wel als niet-medisch mondkapje dat vanaf 1 juni 2020 verplicht in het openbaar vervoer gedragen moet worden zoals beschreven op de website van de rijksoverheid.

1. Mondkapje Fashion is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de productie, het verhandelen of het (verkeerd) gebruik van het beschermingsmiddel;
2. De gebruikers vrijwaren "Mondkapje Fashion" ten aanzien van claims of aanspraken (van derden) met betrekking tot het beschermingsmiddel, de productie daarvan, het gebruik daarvan en/of de (niet) werking daarvan.
3. Mondkapje Fashion heeft op ieder moment het recht het gebruiksrecht eenzijdig en direct op te schorten of in te trekken indien gebruiker de gebruiksvoorwaarden schendt.


Mondkapje Fashion garandeert expliciet NIET:
1. Dat het beschermingsmiddel voldoet aan de geldende lokale, nationale of internationale regelgeving;
2. Dat het beschermingsmiddel geproduceerd, verhandeld of gebruikt mag worden;
3. Dat met de productie, het verhandelen of het gebruik van het beschermingsmiddel geen rechten van derden worden
geschonden;
4. Dat de deugdelijke werking van het beschermingsmiddel is aangetoond of bewezen;
5. Dat het beschermingsmiddel (altijd en) naar behoren functioneert.

Mondkapje Fashion adviseert met klem het beschermingsmiddel niet in te zetten indien andere (goedgekeurde en/of toegelaten) beschermingsmiddelen voorhanden zijn of indien het gebruik van het beschermingsmiddel niet strikt noodzakelijk is.

De mondkapjes van mondkapjesdenhaag.nl voldoen nadrukkelijk wel als niet-medisch mondkapje dat vanaf 1 juni 2020 verplicht in het openbaar vervoer gedragen moet worden zoals beschreven op de website van de rijksoverheid.